Slo-IGF 2017

Pridružite se nam pri pripravi Slovenskega foruma o upravljanju interneta 2017 (Slo-IGF 2017).

Slovenski forum o upravljanju interneta je del široke mednarodne skupnosti. Mednarodni forum o upravljanju interneta (IGF) deluje pod okriljem Združenih narodov in predstavlja okolje, v katerem potekajo razprave o zadevah, povezanih z upravljanjem interneta. Poleg globalnega foruma so organizirani še regionalni in nacionalni forumi. Sodelovanje v forumu temelji na načelu enakopravnosti in večdeležniškem modelu, ki povezuje različne deležnike, od gospodarstva, javne uprave, izobraževalne in raziskovalne skupnosti do nevladnega sektorja oz. civilne družbe.

Vabimo vas, da predlagate temo in sooblikujete program Slo-IGF 2017.